PREPARATI ZA STERILITET, ĆELAVOST I PROBLEMATIČNU KOŽU
 

 

PREPORUKE

POČETNAGENITALSUBKOSFANTAZIJAKONTAKT
 


Upotrebite ovaj proizvod, gde samo jednom upotrebom postižete željeni cilj.

 
 
    NOVI PRONALAZAK - GENITAL - 100%  PRIRODNI PREPARAT
 


Mast GENITAL garantovano leči ženski sterilitet na potpuno prirodan način, stavljanjem obloga direktno na vaginalni otvor.

1. Ako je zena u određenom vremenskom periodu  za rađanje.
2. Ako prilikom neke operacije nisu povađeni relevantni organi
3. Ako
ima većih izraslina, za sanaciju istih dovoljna je jedna doza masti genital

Ta tri uslova garantuju ženi da će terapija uz pomoć GENITAL masti biti uspešna u lečenju steriliteta vrlo jednostavnom metodom.

Ovo lekovito sredstvo je nastalo pre više od deset godina, i od tada je rođeno mnogo beba, zahvaljujući ovakvom metodu lečenja koje je vrlo jednostavno u trajanju samo od jednog do najviše tri meseca.
Terapija sa GENITAL masti na potpuno prirodan način lečenja regeneriše celokupan ženski genitalni sistem i garantovano oslobađa zapušene jajovode (Falopijanine) i takođe leči jajnike (ovaritis) koji su i glavni krivci ženskog steriliteta,
kao i ranice, polipe, ciste, miome, bolnu menstruaciju, slabu ovulaciju, zavaljenu matericu itd. Praktično, nema bolesti ženskih polnih organa koje ova terapija nije uspela da sanira.
Lečenje je veoma uspešno i terapija traje najviše do tri meseca, a rezultati su izvanredni.
GENITAL mast je zdravstveno ispravna i ne može imati nikakvih kontraindikacija.
Poželjno je da svaka žena upotrebi jednu dozu godišnje radi preventive od raznih polnih oboljenja i saniranja istih.

GENITAL lečenje traje najviše tri meseca, s tim što je mnogo žena zatrudnelo samo sa jednom mesečnom terapijom, pa se može koristiti jedna doza, a onda samo u slučaju delimično neprohodnih jajovoda potrebne su dve, a u najgorem slučaju kod totalne neprohodnosti tri doze masti genital.

HVALA NA VAŠEM POVERENJU!                                                              

"VAŽNA NAPOMENA"

GENITAL "PREPARAT" i nova metoda lečenja steriliteta garantuju uspeh jer GENITAL se stavlja direktno na vaginalni otvor i tim putem leči celokupan genitalni sistem i u sklopu toga i reproduktivne organe. Isparavanjem direktno kroz otvor sanira sve anomalije pomenutog sistema. Garantovano oslobađa jajovode što je za zvaničnu medicinu najsporniji momenat i tu su lekari potpuno nemoćni. Leči jajnike koji su isto toliko bitni za reprodukciju, ranice, polipe, ciste, miome, bolnu menstruaciju, slabu ovulaciju, zavaljenu matericu itd.
GENITAL "PREPARAT" potpuno regeneriše organizam da je u lečenju istog prevazišao sve zvanične metode. Metoda veštačke oplodnje koja je relativno uspešna, u najboljem slučaju od deset žena na kojima je primenjena - uspe kod tri, dok je GENITAL "PREPARAT" dokazao svoju uspešnost - od deset žena devet je imalo uspešnu trudnoću.
Pozivam zvaničnu medicinu da to potvrdi jer sam kao pronalazač to potvrdila na konkretnim osobama i sigurna sam u takav uspeh. Od deset žena samo kod jedne može da se desi neuspeh i to ako je žena imala abortus i tom prilikom ozbiljno oštećen neki organ od relevantnog značaja.